Áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu

Ngày 30/3, Bộ Công Thương đã ra quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam.

TM b555

Các mặt hàng sẽ bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá có mã sản phẩm là: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91.

Theo đó, sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam sẽ bị áp thuế nhập khẩu bổ sung từ 3,17% đến 38,34%. Một số nhà sản xuất/xuất khẩu của Hàn Quốc bị áp thuế nhập khẩu bổ sung 19%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và sẽ được áp dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Thuế chống bán phá giá là khoản thuế bổ sung bên cạnh thuế nhập khẩu thông thường, đánh vào sản phẩm nước ngoài bị bán phá giá vào nước nhập khẩu nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.

Ngày 01/9/2016, Bộ Công Thương ra quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời từ ngày 16/9/2016 đến hết ngày 13/01/2017 đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc.

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *