Tag Archives: giày da

4 điều bạn cần biết về bảo dưỡng giày da để luôn bền như mới

Giữ đôi bốt da của bạn luôn đẹp nhờ những mẹo này Lựa chọn giày da phù hợp Trước khi đi vào vấn đề dưỡng giày da, chúng ta cần thảo luận xem bạn cần chọn loại giày nào. Sẽ không thành vấn đề nếu bạn coi đôi ủng của mình như vật sở hữu […]